Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Tướng: 57
Trang phục: 86
Bảng ngọc: 15
1.125.000 đ
Tướng: 35
Trang phục: 19
Bảng ngọc: 4
337.500 đ
Tướng: 34
Trang phục: 16
Bảng ngọc: 5
610.000 đ
Tướng: 32
Trang phục: 13
Bảng ngọc: 2
472.000 đ
Tướng: 32
Trang phục: 15
Bảng ngọc: 2
480.000 đ
Tướng: 32
Trang phục: 24
Bảng ngọc: 3
496.000 đ
Tướng: 39
Trang phục: 22
Bảng ngọc: 6
720.000 đ
Tướng: 33
Trang phục: 8
Bảng ngọc: 2
480.000 đ
Tướng: 32
Trang phục: 12
Bảng ngọc: 2
470.000 đ
Tướng: 33
Trang phục: 4
Bảng ngọc: 4
560.000 đ
Tướng: 28
Trang phục: 10
Bảng ngọc: 4
380.000 đ
Tướng: 36
Trang phục: 2
Bảng ngọc: 2
480.000 đ
Tướng: 27
Trang phục: 9
Bảng ngọc: 2
300.000 đ
Tướng: 29
Trang phục: 2
Bảng ngọc: 2
400.000 đ
Tướng: 29
Trang phục: 2
Bảng ngọc: 2
440.000 đ
Tướng: 31
Trang phục: 3
Bảng ngọc: 3
480.000 đ
Tướng: 27
Trang phục: 4
Bảng ngọc: 4
320.000 đ