Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Tướng: 72
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
125.000 đ
Tướng: 104
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
152.000 đ
Tướng: 80
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
120.000 đ
Tướng: 102
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
135.000 đ