Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Server
Phái:
Level 44
Server: 0
110.000 đ
Phái:
Level 44
Server: Phượng hoàng
100.000 đ
Phái:
Level 56
Server: Rồng lửa
240.000 đ
Phái:
Level 70
Server: Rồng lửa
750.000 đ
Phái:
Level 82
Server: Rồng lửa
256.000 đ
Phái:
Level 80
Server: Chiến thần
280.000 đ
Phái:
Level 80
Server: Rồng lửa
400.000 đ
Phái:
Level 90
Server: Rồng lửa
440.000 đ
Phái: Sát Thủ
Level 84
Server: Phượng hoàng
525.000 đ
Phái: Sát Thủ
Level 88
Server: Phượng hoàng
900.000 đ