Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Server
Phái:
Level 91
Server: Rồng lửa
1.000.000 đ
Phái:
Level 80
Server: Phượng hoàng
480.000 đ
Phái:
Level 44
Server: Phượng hoàng
120.000 đ
Phái:
Level 46
Server: Phượng hoàng
120.000 đ
Phái:
Level 87
Server: Chiến thần
520.000 đ
Phái:
Level 81
Server: Chiến thần
280.000 đ
Phái:
Level 51
Server: Chiến thần
120.000 đ
Phái:
Level 86
Server: Rồng lửa
380.000 đ
Phái:
Level 75
Server: Rồng lửa
280.000 đ
Phái:
Level 75
Server: Rồng lửa
200.000 đ
Phái:
Level 50
Server: Phượng hoàng
120.000 đ
Phái:
Level 59
Server: Phượng hoàng
140.000 đ
Phái:
Level 106
Server: Chiến thần
700.000 đ
Phái:
Level 90
Server: Chiến thần
440.000 đ
Phái:
Level 53
Server: Chiến thần
115.000 đ
Phái:
Level 69
Server: Phượng hoàng
190.000 đ
Phái:
Level 50
Server: Rồng lửa
100.000 đ
Phái:
Level 81
Server: Phượng hoàng
320.000 đ
Phái:
Level 95
Server: Rồng lửa
960.000 đ
Phái:
Level 88
Server: Phượng hoàng
520.000 đ