Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Server
Phái: Sát Thủ
Level 76
Server: Rồng lửa
400.000 đ
Phái: Pháp sư
Level 54
Server: Phượng hoàng
150.000 đ
Phái: Sát Thủ
Level 59
Server: Chiến thần
200.000 đ
Phái: Xạ thủ
Level 61
Server: Phượng hoàng
400.000 đ
Phái:
Level 55
Server: Rồng lửa
160.000 đ
Phái:
Level 67
Server: Phượng hoàng
240.000 đ
Phái:
Level 81
Server: Rồng lửa
640.000 đ
Phái:
Level 113
Server: Rồng lửa
960.000 đ
Phái:
Level 78
Server: Phượng hoàng
220.000 đ
Phái:
Level 51
Server: Phượng hoàng
80.000 đ
Phái:
Level 61
Server: Chiến thần
140.000 đ
Phái:
Level 72
Server: Chiến thần
160.000 đ
Phái:
Level 95
Server: Phượng hoàng
560.000 đ
Phái:
Level 72
Server: Chiến thần
200.000 đ
Phái:
Level 52
Server: 0
120.000 đ
Phái:
Level 54
Server: 0
120.000 đ
Phái:
Level 62
Server: Phượng hoàng
130.000 đ
Phái:
Level 84
Server: Phượng hoàng
240.000 đ
Phái:
Level 59
Server: Phượng hoàng
120.000 đ
Phái:
Level 79
Server: Chiến thần
240.000 đ