Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Trái ác quỷ
Server
Phái: Võ sĩ
Trái ác quỷ: 0
Level 40
Server: 0
52.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Cao su
Level 57
Server: 1
150.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: 0
Level 42
Server: 1
52.000 đ
Phái: Xạ thủ
Trái ác quỷ: Kilo
Level 54
Server: 1
90.000 đ
Phái: Hoa tiêu
Trái ác quỷ: Khói
Level 46
Server: 1
75.000 đ
Phái: Kiếm Khách
Trái ác quỷ: Vẽ
Level 42
Server: 1
52.000 đ
Phái: Kiếm Khách
Trái ác quỷ: 0
Level 47
Server: 2
75.000 đ
Phái: Võ sĩ
Trái ác quỷ: Kilo
Level 40
Server: 2
65.000 đ
Phái: Võ sĩ
Trái ác quỷ: Tuần lốc
Level 42
Server: 2
75.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Tuần lốc
Level 62
Server: 1
165.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Vẽ
Level 51
Server: 2
90.000 đ
Phái: Võ sĩ
Trái ác quỷ: Khói
Level 53
Server: 1
90.000 đ
Phái: Hoa tiêu
Trái ác quỷ: 0
Level 44
Server: 2
75.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Kilo
Level 51
Server: 2
90.000 đ
Phái: Xạ thủ
Trái ác quỷ: Vẽ
Level 52
Server: 1
90.000 đ
Phái: Hoa tiêu
Trái ác quỷ: Lửa
Level 62
Server: 1
200.000 đ
Phái: Xạ thủ
Trái ác quỷ: Khói
Level 49
Server: 1
75.000 đ
Phái: Võ sĩ
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level 72
Server: 1
600.000 đ
Phái: Xạ thủ
Trái ác quỷ: Khói
Level 54
Server: 1
90.000 đ
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Vẽ
Level 48
Server: 1
75.000 đ