Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Server
Phái: Đao
Level 76
Server: 2
262.000 đ
Phái: Đao
Level 83
Server: 5
487.000 đ
Phái: Đao
Level 74
Server: 5
450.000 đ
Phái: Đao
Level 84
Server: 3
450.000 đ
Phái: Đao
Level 114
Server: 5
1.125.000 đ
Phái: Đao
Level 63
Server: 1
165.000 đ
Phái: Đao
Level 65
Server: 5
187.000 đ
Phái: Đao
Level 101
Server: 5
975.000 đ
Phái: Đao
Level 98
Server: 3
825.000 đ
Phái: Đao
Level 73
Server: 1
262.000 đ
Phái: Đao
Level 72
Server: 2
262.000 đ
Phái: Đao
Level 85
Server: 3
525.000 đ
Phái: Đao
Level 130
Server: 1
1.350.000 đ
Phái: Đao
Level 99
Server: 3
712.000 đ