Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Săn đệ tử - Làm đệ
Ngọc rộng online
50.000 đ

-Dịch Vụ Bán Bạc Đang Bảo Trì đến khi có thông báo mới tại đây

Bảng giá săn đệ tử

# Tên Giá
1 Xayda -Yêu cầu:Có tự sát (skill 5) 50.000 đ
2 Trái Đất -Yêu cầu : Có qckk (skill 5) 100.000 đ
3 Nick Sơ sinh 200.000 đ

Lịch sử đã mua.

STT Thời gian Tài khoản Game Dịch vụ Số tiền Mô tả Trạng thái

Bình luận.