Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Mua vàng
Ngọc rồng online

Hướng dẫn:

Bảng giá vàng x 4000 mua qua tài khoản web (mua từ 100k trở lên tặng 5 - 10% tùy theo số lượng. mua càng nhiều km càng cao)

  • B1: Bạn phải chọn dịch vụ game 
  • B2: Chọn sever và số tiền cần mua
  • B3: Click chữ đặt mua và nhập tài khoản mật khẩu game 
  • Sau khi đặt đơn hàng, bạn hãy thoát nick ra và xem tình trạng đơn hàng bên dưới
  • Lưu ý nick phải ở vị trí tại vack núi kakarot để tiện cho việc giao dịch
  • Thành công tức có nghĩa là giao dịch đã thành công và bạn có thể vào nick
  • Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ
  • Lỗi tức có nghĩa là tài khoản hoặc mật khẩu sai

Lịch sử đã mua.

STT Thời gian Tài khoản Game Dịch vụ Số tiền Nhận được Mô tả Trạng thái

Bình luận.