Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Mua ngọc xanh
Ngọc rồng online

Hướng dẫn:

  • Bảng giá ngọc x8.5 mua qua tài khoản web
  • B1: Bạn phải chọn dịch vụ game 
  • B2: Chọn sever và số tiền cần mua
  • B3: Click chữ đặt mua và nhập tài khoản mật khẩu game 
  • Sau khi đặt đơn hàng, bạn hãy thoát nick ra và xem tình trạng đơn hàng bên dưới
  • Lưu ý nick cần phải có ít nhất 1 ngọc và đứng tại map siêu thị
  • Thành công tức có nghĩa là giao dịch đã thành công và bạn có thể vào nick
  • Lỗi tức có nghĩa là bạn đã nhập sai tài khoản mật khẩu, hoặc nick của bạn chưa lên được siêu thị hoặc ko có 1 ngọc để kí gửi
  • Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ

Lịch sử đã mua.

STT Thời gian Tài khoản Game Dịch vụ Số tiền Nhận được Mô tả Trạng thái

Bình luận.