Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Lớp
Rank
Server
Lớp: Gậy
Rank: 0
Server: Làng cát 3
187.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: 0
Server: Làng cát 5
225.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 5
112.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng cát 6
150.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng cát 5
90.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: 0
Server: Làng lá 5
52.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng cát 4
112.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 1
187.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng lá 5
112.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: 0
Server: Làng cát 4
187.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng lá 1
187.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 3
225.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 1
52.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 4
75.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 3
75.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: 0
75.000 đ
Lớp: Dao găm
Rank: 0
Server: Làng lá 5
75.000 đ
Lớp: Gậy
Rank: 0
Server: Làng lá 1
150.000 đ
Lớp: Dao găm
Rank: 0
Server: Làng lá 4
75.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng cát 3
75.000 đ