Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

Bannick.vn |
Nạp 100k nhận 75k vào tài khoản web - Ghi sai mệnh giá thẻ trừ 70% giá trị thẻ nạp
Mã số #
Chọn giá tiền
Lớp
Rank
Server
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng cát 6
412.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng lá 2
300.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng lá 1
350.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Server: Làng lá 4
150.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 2
Server: Làng lá 2
150.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng lá 1
150.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng lá 1
127.000 đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Server: Làng sương mù 1
127.000 đ
Lớp:
Rank: 0
Server: Làng lá 2
200.000 đ
Lớp: Gậy
Rank: 0
Server: Làng sương mù 1
187.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng cát 6
187.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng cát 4
187.000 đ
Lớp: Dao găm
Rank: 0
Server: Làng lá 1
150.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng lá 5
112.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng cát 4
150.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 6
75.000 đ
Lớp: Ám khí
Rank: 0
Server: Làng lá 3
150.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng sương mù 1
150.000 đ
Lớp: Dao găm
Rank: 0
Server: Làng lá 1
150.000 đ
Lớp: Đao
Rank: 0
Server: Làng cát 5
127.000 đ