Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

HƯỚNG DẪN MUA TÀI KHOẢN

 

Làm sao để mua acc trên shop tại bannick.vn?  

Tại banick.vn, sau khi bạn chọn được một tài khoản ưng ý và muốn sở hữu nó, dưới mỗi tài khoản chúng tôi đều có một nút “Chi Tiết” để các bạn giao dịch cho tài khoản game đó.

...... Đang cập nhật