Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #6098
Liên quân mobile VN
Số tướng: 57
Trang phục: 86
Bảng ngọc: 15
IP:
Rank: Bạch Kim lol
Khung: Đồng
1.125.000 ATM
1.500.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo