Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5902
Liên quân mobile VN
Số tướng: 35
Trang phục: 24
Bảng ngọc: 2
IP: 0
Rank: Bạch Kim lol
Khung: Bạch Kim
375.000 ATM
500.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo