Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5607
Liên quân mobile VN
Số tướng: 35
Trang phục: 19
Bảng ngọc: 4
IP: 0
Rank: Đồng lol
Khung: Bạc
337.500 ATM
450.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo