Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5606
Liên quân mobile VN
Số tướng: 34
Trang phục: 16
Bảng ngọc: 5
IP: 0
Rank: Kim Cương LQ
Khung:
610.000 ATM
760.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo