Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5577
Liên quân mobile VN
Số tướng: 32
Trang phục: 24
Bảng ngọc: 3
IP: 0
Rank: Bạch Kim LQ
Khung:
496.000 ATM
620.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo