Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5572
Liên quân mobile VN
Số tướng: 39
Trang phục: 22
Bảng ngọc: 6
IP: 0
Rank: Bạc LQ
Khung:
720.000 ATM
890.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo