Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5567
Liên quân mobile VN
Số tướng: 32
Trang phục: 12
Bảng ngọc: 2
IP: 0
Rank: Vàng LQ
Khung:
470.000 ATM
580.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo