Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5560
Liên quân mobile VN
Số tướng: 28
Trang phục: 10
Bảng ngọc: 4
IP: 0
Rank: Vàng LQ
Khung:
380.000 ATM
450.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo