Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5558
Liên quân mobile VN
Số tướng: 33
Trang phục: 4
Bảng ngọc: 4
IP: 0
Rank: Bạch Kim LQ
Khung:
560.000 ATM
700.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo