Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5546
Liên quân mobile VN
Số tướng: 27
Trang phục: 9
Bảng ngọc: 2
IP: 0
Rank: Vàng LQ
Khung:
300.000 ATM
240.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo