Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #5178
Hải tặc tí hon
Phái: Đầu bếp
Trái ác quỷ: Tuần lốc
Server: Vũ trụ 1 sao
Level 62
165.000 ATM
220.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo

Level: 62

3m7, 2m9, 1m10, 1m8, 2m6