Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #3792
Chú bé rồng online
Hành tinh: Xay Da
Sức mạnh: 40,565,000,000
Server: Vũ trụ 5 sao
1.200.000 ATM
1.600.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo