Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2572
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 80
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
IP: 2000
Rank: Chưa Ranh lol
Khung: Bạc
120.000 ATM
150.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo