Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2553
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 83
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
IP: 800
Rank: Chưa Ranh lol
Khung: Bạc
130.000 ATM
160.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo