Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2456
Liên quân mobile VN
Số tướng: 31
Trang phục: 3
Bảng ngọc: 3
IP: 11000
Rank: Bạch Kim LQ
Khung:
480.000 ATM
600.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo