Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2453
Liên quân mobile VN
Số tướng: 29
Trang phục: 2
Bảng ngọc: 2
IP: 500
Rank: Bạch Kim LQ
Khung:
440.000 ATM
550.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo