Điện thoại : 0985 021 559

Email : tamtrung1111@gmail.com

ID: #2172
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 133
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
IP: 0
Rank: Đồng lol
Khung:
240.000 ATM
300.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo